Technik bezpieczeństwa i higieny pracy – Szkoła BHP Studium Policealne WSZ Edukacja - Studium Policealne Wrocław - Szkoły policealne WSZ Edukacja
Grupa "Edukacja" :

Wrocław

|

Wydział Kłodzko

|

Wydział Kępno

|

Synergy Trainings

|

Języki Obce

|

Technikum

|

Liceum

|

Policealne

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy potrafi odpowiednio przygotować stanowisko pracy. Wie jak zapobiegać wypadkom. Umie dobrze przygotować instrukcje, opracować wewnętrzne regulaminy. Może przeprowadzać szkolenia w zakresie BHP.

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Do zadań technika BHP należy dobór wszelkich niezbędnych wymagań, związanych z zachowaniem bezpieczeństwa oraz higieny, przy wykonywaniu obowiązków służbowych określonego rodzaju.

W swojej pracy technik BHP powinien wykazywać się dużą odpowiedzialnością i skrupulatnością, ponieważ to na nim spoczywa konieczność opracowywania wszelkiego rodzaju wewnątrzfirmowych instrukcji oraz regulaminów, które w przyszłości będą pozwalały unikać mniej lub bardziej groźnych incydentów. Dodatkowo, aby skutecznie przeprowadzać szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, technik BHP powinien wykazywać duże umiejętności interpersonalne.

Jeśli chodzi o zakres wykonywanych czynności, praca technika BHP koncentruje się w głównej mierze na opracowywaniu i prezentowaniu kadrze kierowniczej raportów i analiz odnoszących się do zasad bezpiecznego postępowania na terenie przedsiębiorstwa. Ponadto rozważając różne potencjalne możliwości oraz badając przyczyny wypadków, które miały miejsce w przeszłości, składa wnioski o likwidację zauważonych przez siebie czynników generujących niebezpieczeństwo. Technik BHP zarządza także wykazem wszelkich incydentów, które wystąpiły w danym zakładzie pracy oraz przeszkala nowozatrudnione osoby.

Nasza szkoła BHP umożliwia aplikację osobom posiadającym wykształcenie średnie. Cały program edukacji stworzony został w oparciu o bieżące wytyczne MEN i realizowany jest przy udziale fachowej kadry, posiadającej bogate i poparte wieloletnią praktyką doświadczenie.

Głównym założeniem, które realizuje szkoła BHP jest wyposażenie naszych Uczniów w komplet praktycznych umiejętności i rzetelnej wiedzy, czyli cech poszukiwanych na rynku pracy przez wieloosobowe przedsiębiorstwa i korporacje. Z nami nauczysz się m.in.:

• Skutecznie badać i analizować przyczyny oraz czynniki ryzyka związane z występowaniem wypadków i charakterystycznych dla danego zawodu chorób

• Umiejętnie określać skalę szkodliwości powikłań wynikających z obecności środków chemicznych w miejscu pracy oraz opracowywać metody przeciwdziałania ich wystąpieniu

• Oceniać ryzyko pracy na danym stanowisku w kontekście występujących tam czynników biologicznych oraz fizycznych

• Przeprowadzać efektywne kształcenie innych pracowników firmy w zakresie BHP

• W sposób ergonomiczny i odpowiedzialny zarządzać usuwaniem obecnie występujących organizacyjno-technicznych usterek, mających związek z zachowaniem zasad BHP oraz wpływać na ogólną wydajność pracy, zarówno pojedynczych stanowisk, jak i całego przedsiębiorstwa

Nasza szkoła BHP zapewnia pozyskanie wszystkich niezbędnych umiejętności, wymaganych na stanowisku technika do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Możesz mieć pewność, że po ukończeniu nauki, posiądziesz wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną, a przekazane przez nas techniki wykorzystywać będziesz podczas swoich zadań służbowych wielokrotnie.

 

Zawód, jakim jest technik BHP polecamy szczególnie, ze względu występujące na rynku duże zapotrzebowanie na specjalistów z tej branży. Każde wieloosobowe przedsiębiorstwo, którego liczba zatrudnionych osób przekracza setkę, zobowiązane jest do posiadania inspektora lub technika BHP, który nadzorował będzie higienę oraz bezpieczeństwo pracy w zakładzie. Mniejsze firmy z kolei, aby zapewnić swoim pracownikom bezpieczeństwo, korzystają z usług techników BHP w ramach zleceń.