Rekrutacja do szkół policealnych - Studium Policealne Wrocław - Szkoły policealne WSZ Edukacja
Grupa "Edukacja" :

Wrocław

|

Wydział Kłodzko

|

Wydział Kępno

|

Synergy Trainings

|

Języki Obce

|

Technikum

|

Liceum

|

Policealne

Rekrutacja

Podstawą przyjęcia do szkoły jest złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych.

 Rekrutacja

Rekrutacja

DARMOWE SZKOŁY POLICEALNE "EDUKACJA"

Wymagane dokumenty:

• świadectwo ukończenia szkoły średniej,
• kserokopia dowodu osobistego,
• kwestionariusz przyjęcia do szkoły (formularze do pobrania ze strony)
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie
• 2 zdjęcia

Wpisowe: 0 zł

BIURO REKRUTACJI:
Sekretariat - pok. nr 016
ul. Krakowska 56-62, 50-425 Wrocław
tel./fax 071 37 72 155
email: policealne@edukacja.wroc.pl